PUR soojustuse kasulikkus - tänane lahendus, mis vastab homsetele nõuetele

5. juuli 2018

Kas Sa teadsid, et ...

Millal iganes istud Sa autosse, avad külmiku ukse, lamad haiglavoodis või paned jalga spordijalanõud, on suur võimalus, et mõni osa nendest igapäevaesemetest sisaldab endas polüuretaani.
Polüuretaan, või lühidalt öeldes PU, tähendab nii PUR kui PIR tooteid, mis on väga paljudeks
otstarveteks kasutatav ning mille väärtuslikumad omadused on tugevus, kestvus ja mugavus. Paljudes juhtudes ei vali me teadlikult selle kasutamist, vaid see lihtsalt on juba olemas külmikus või
autos, kuna see on lihtsalt parim materjal antud eesmärkide jaoks. Siiski on meil alati üks olukord, kus meil on valik kas kasutada PU süsteeme või mitte - selleks on oma kodu soojustus.

Miks on soojustus oluline?

Kuigi Sa ei pruugi selle peale mõelda, on soojustus üks kõige olulisemaid aspekte hoone juures ja
seda mitmel põhjusel:

  • Soojustus aitab säilitada parajal temperatuuril sisekliimat ja seega edendab hoones olevate inimeste elu- ja töökeskkonda
  • Soojustus aitab hoida madalal energia tarbimise ja sellega kaasnevad kulud
  • Madalam energia tarbimine aitab hoida kontrolli all kliima soojenemist

Vaatame neid punkte lähemalt.

Mugav elu- ja töökeskkond.

Pannes oma katusele, seintele ja põrandale piisava ja efektiivse soojustuse, on tunduvalt lihtsam hoida hoonet aastaringselt mugaval sisetemperatuuril. Soojustus aitab sellele kaasa luues barjääri, mis takistab soojusel hoonest väljuda ja andes meile parema kontrolli hoone sisetemperatuuri üle, olgu ilm väljas milline tahes.

Madal energia tarbimine ja sellega kaasnevad kulud.

Kvaliteetne soojustus on üks lihtsamaid ja odavamaid viise parandamaks hoone energiatõhusust, olgu need siis uued või vanad hooned. Parem energiatõhusus tähendab, et hoone soojendamiseks või -jahutamiseks on vaja kulutada vähem energiat. See toob omakorda kaasa väiksema kütte tarbimise, madalamad küttearved ning ka väiksema keskkonnasaaste. Kõigele lisaks on kvaliteetselt paigaldatud õige soojustus kestev terve hoone eluaea jooksul ning ei vaja eraldi hooldust. Soojustuse paigaldamiseks kulutatud summad teenib efektiivne soojustus ise tagasi juba mõne aasta jooksul ning seda madalamate küttearvete pealt.

Kliima soojenemise kontrolli all hoidmine.

Euroopas kasutatakse 40-50% kogu kuluvast energiast hoonetele ja sellest omakorda kuni 60% kulub hoonete soojendamisele. Energia loomiseks kuluv fossiilkütuste põletamine toodab  süsinikdioksiidi - kasvuhoonegaasi, mis suurendab kliima soojenemist. Seega energia kasutamine hoonetes toodab väga palju süsinikdioksiidi. Nüüdseks on laialdaselt mõistetud, et kliima soojenemine on üks suurimaid ohtusid meie elukvaliteedile ja isegi eksistentsile ja me peame selle peatamise nimel tegutsema. Vastutustundlik lähenemine antud mõtteviisile on vähendada energia peale kuluvat nõudlust. Kõige lihtsam ja soodsam lahendus selleks on hoone soojusefektiivsuse parandamine, ehk soojustamine.

Seega soojustus on tähtis, aga mis edasi?

Õige materjali valimine on sama oluline kui soojustamine üleüldiselt. Soojustamisel on vähe mõtet,
kui valitud materjal ei paku piisavalt head tulemust.
Kasutatavad soojustusmaterjalid ei ole kõik samade omadustega ja erinevate materjalide omadusi
peab selgelt mõistma, et teha informeeritud otsus hoone soojustamiseks. PUR vaht on oma
omadustelt ja paigalduse mugavuselt kindlasti üks parimaid materjale, mis hetkel turul pakkuda on.

Kihi paksus

Mida efektiivsemalt on hoone soojustatud, seda paremad on saadud tulemused, kuid kuna materjalid toimivad väga erinevalt, kõigub ka paigaldamist vajav kihi paksus, ja seda palju! Ehituses nimetatakse katuse, seinte ja põranda soojusjuhtivust U-väärtuseks, mis on põhimõtteliselt hoone pinnast väljuva soojuse kogus, mida mõõdetakse wattides ruutmeetri kohta. Paigaldades polüuretaansoojustuse saavutate sama U-väärtuse nagu on traditsioonilistel soojustusmaterjalidel, aga seda juba tunduvalt õhema kihiga!
Kui me tahame muuta oma hooneid energiatõhusamaks, et vältida kliima edasist soojenemist, on
paigaldatava soojustuskihi paksus tõsine teema, kuna väga paksu soojustuskihi puhul ei saa me antud eesmärki täita. Näiteks on vaja muuta seinte karkasse sügavamaks, tuua aknaid ja uksi väljapoole jpm, mis kõik esiteks vähendab hoone sisepindala, aga ka suurendab hoone ökoloogilist jalajälge.
Olemasolevate hoonete uuendamine on täpselt sama oluline kui uute ehitamine tänapäevaste
standardite järgi. Paksude soojustuskihtide puhul tekivad probleemid nii pindala kui ka kaalu osas -
vanemad hooned lihtsalt ei ole ehitatud niiviisi, et nad taluksid väga paksu soojustuskihti.

Vastupidavus.

Üks olulisemaid aspekte on soojustuse vastupidavus ajas. See on siiski investeering, mis peaks
kaitsma keskkonda ja säästma raha küttekulude arvelt. Mõlemad eesmärgid on täidetavad ainult siis,
kui soojustus kestab!
Suletud pooridega PUR vahtu ei mõjuta veeaur ega õhu liikumine, see ei vaju ära ega muutu
lõdvemaks ning teda on väga raske kokku pressida. Kõik need omadused annavad parema garantii
soojustuse efektiivusele hoone eluea jooksul.
Testivad laborid on võtnud näidiseid rohkem kui 30 aastat tagasi paigaldatud PUR vahtudest ja
leidnud, et need on pärast kõiki neid aastaid endiselt täiesti funktsionaalsed ja algupäraste
kvaliteediomadustega.

Keskkonnamõju, tervise ja turvalisuse küsimus

Me oleme juba vaadanud, kuidas soojustus saab vähendada süsinikdioksiidi teket ja võidelda kliima
soojenemise vastu. Oma eluea jooksul säästab PUR soojustus vähemalt 100 korda rohkem energiat,
kui selle tootmiseks ja paigaldamiseks kulutati. PUR vaht on korrektselt paigaldatuna täiesti turvaline
ja keemiliselt stabiilne. PUR vaht ei hallita ega luba erinevatel seentel ja bakteritel enda sees levida,
seega paraneb lisaks keskkonnale ka iga hoone sisekliima üleüldiselt.

Soojustamine PUR vahuga. Polüuretaanvaht, polükarbamiid. Purest.ee